Últimas noticias

« Volver
21/7
2020

EL PP LLEVA A PLENO LA LUCHA CONTRA LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

El PP de Vilagarcía será el partido que defienda en el pleno la imperiosa necesidad de luchar contra las barreras arquitectónicas, especialmente entre el colectivo de personas con deficiencia visual.

Los puntos del acuerdo propuesto por los populares son los siguientes:

- Que o goberno municipal de Vilagarcía de Arousa confeccione un plan plurianual de eliminación de barreiras arquitectónicas na cidade e saldar así unha conta pendente coa accesibilidade e a inclusión e que implemente á maior brevidade posible as seguintes peticións do colectivo:

Eliminar os puntos de maior peligrosidade do proxecto de Praza de Galicia e revisar os demais proxectos urbanísticos rematados, incorporando a perspectiva de inclusión para invidentes nos proxectos futuros.

Reubicar o mobiliario urbán que supón un obstáculo para os invidentes nas rúas e prazas peonís e no resto do termo municipal.

Revisar todos os pasos de peóns para que teñan nas súas inmediacións baldosas con botóns (eliminando aquelas baldosas con botóns que xa non teñen pasos de peóns)

Incorporar os sinais acústicos a todos os semáforos de Vilagarcía.

Regular dun xeito serio e decidido o tránsito de vehículos eléctricos e bicicletas nas zonas peonís, porque supoñen un dos maiores riscos para a integridade física do colectivo.

Incorporar a lingua Braille na cartelería e nos espazos municipais.


Recibe nuestras noticias

 Al introducir tu correo aceptas nuestra política de privacidad


Síguenos en

Enlaces de interés

Diseño Diseño Web Galicia - Desarrollo de Páginas Web - Dos Espacios
© 2010 PP Vilagarcía de Arousa